Preguntes més freqüents sobre Acció CE7

Què és Acció CE7?

És un procés, impulsat per la Congregació Provincial a través de l'Assistentat de Presència, per tal d'elaborar un estat de la qüestió dels temes relacionats amb el laïcat, la participació, la presència, la comunitat i, en definitiva, la corresponsabilitat de laics i religiosos en l'Escola Pia.

Com s'ha dut a terme Acció CE7?

A partir de dues fonts:
  • Una revisió documental
  • Un procés participatiu

Quina durada ha tingut Acció CE7?

Sense comptar l'agost, que és festiu, deu mesos: des de la constitució de l'equip de treball, el maig del 2013, fins a l'aprovació del document resultant per part de la Congregació Provincial, el març del 2014.

Com s'han presentat públicament els resultats d'Acció CE7?

Amb un acte públic, amb presència del Pare General de l'Escola Pia.

Quins han estat els resultats d'Acció CE7?

Bàsicament, dos:
  • S'han recollit els elements importants a tenir en compte de cara a impulsar projectes en aquests àmbits.
  • S'han identificat les tres línies d'acció a través de les quals s'ha de treballar: participació, presència i comunitat.

Quina importància tenen aquests resultats?

És a partir d'ells que es dissenyaran i es duran a terme les actuacions per al proper quadrienni.