dilluns, 3 de febrer de 2014

Ja tenim les primeres correccions!


 Gràcies a tots els que ens heu fet arribar les vostres esmenes, propostes i correccions al text, ja tenim aquí una versió millorada del document d'Acció CE7. Ara, aquest document el portarem a la Congregació Provincial, perquè hi faci les darreres esmenes, i puguem ja donar-lo per definitiu.

Mentrestant, si voleu veure'n les correccions, us hem deixat aquí un document de treball, amb les modificacions subratllades de color groc:
https://www.dropbox.com/s/n293b10e2injzr6/20140203%20AccioCE7.pdf